المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:فهرست

همکاران کمیته‌ی ملی

المپیاد ملی کامپیوتر تا کنون با تلاش  مسئولانه و داوطلبانه بسیاری برگزار شده است.

اسامی‌ افرادی که در این صفحه جمع‌آوری شده است کامل نبوده و بابت خطاها عذرخواهی می‌کنیم.


ابزار صفحه