المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۹۱-۹۲

سال ۹۱-۹۲

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی ابام، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، مهدی صفرنژاد، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، سعیدرضا صدیقین، امیرمهدی احمدی‌نژاد، فرتاش فقری، فرهاد شاه‌محمدی، علی بابایی

آزمون مرحله اول

 • مسئول: علی بابایی
 • طراحان سوال‌ها: مرتضی ثقفیان، مرتضی‌زادی مقدم،  امیرمهدی احمدی‌نژاد، امیرشریف‌زاده، سعیدرضا صدیقین، علی بابایی، جواد عابدی، مهرداد طهماسبی، عرفان عبدی، سجاد جلالی، رضا آل یاسین، حامد صالح، سعید ایلچی، محمدامین قیاسی، مهدی خسروی
 • دیگر همکاران: محمدعلی ابام، حمیدضرابی زاده، علی شریفی، ایدین نصیری‌شرق، فرتاش فقری، علی‌رضا رضایی، رامتین رطبی، بهروز ربیعی، پویا مصدق، دانیال مهرجردی، حامد ولی‌زاده، هومن هاشمی

آزمون مرحله دوم

 • مسئولین: امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی
 • طراحان سوال‌ها تشریحی:  حامد صالح، محمدامین قیاسی، علی بابایی، نوید جلال‌منش، افروز جبل‌عاملی
 • طراحان سوال‌های تستی: علی بابایی، مرتضی ثقفیان، مهرداد طهماسبی، عرفان عبدی، نوید جلال‌منش، حامد صالح، سعید ایلچی، محمدامین قیاسی
 • مصححین: امیرمهدی احمدی‌نژاد، سعیدرضا صدیقین، فرهاد شاه‌محمدی، رامتین رطبی، علی‌رضا رضایی، افروز جبل‌عاملی، میرمهدی رهگشای، سینا دهقانی، جواد عابدی، امیر شریف‌زاده
 • دیگر همکاران: حمیدضرابی‌زاده، محمدعلی ابام، محمدحسین نوید، پویا مصدق، علی‌رضا فرهادی، دانیال مهرجردی

آزمون مقدماتی برنامه‌نویسی

 • مسئولین: فرهاد شاه‌محمدی، مهدی صفرنژاد
 • طراحان سوال‌ها: فرهاد شاه‌محمدی، دانیال مهرجردی، علی بابایی، حامد ولی‌زاده
 • مصححین: فرهاد شاه‌محمدی، کیوان علیزاده، حامد ولی‌زاده، فرزاد عبدالحسینی، عرفان عبدی
 • دیگرهمکاران: علی شریفی‌زارچی، سعیدرضا صدیقین، ابراهیم برزگری، جواد عابدی، افروز جبل‌عامل، محمدرضا کسنوی،  حامدصالح، محمدرضا ملکی، نادری

دوره تابستانی

 • مسئولین: محمدعلی آبام، فرهاد شاه‌محمدی
 • مدرسین درس الگوریتم: فرهاد شاه‌محمدی، رامتین رطبی
 • مدرسین درس گراف: افروز جبل‌عاملی، علی‌رضا رضایی
 • مدرس درس زبان: مهدی صفرنژاد
 • مدرس درس ترکیبیات: جواد عابدی
 • مدرسین درس ویژه: امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی
 • مسئول کلاس‌های عملی: عرفان عبدی
 • زیرکمیته ازمون‌های عملی: سعید ایلچی (مسئول)، علی‌رضا فرهادی،  حامدصالح، محمدرضا ملکی، حامدولی‌زاده، سعیدرضا صدیقین، فرهاد شاه‌محمدی، عرفان عبدی
 • زیرکمیته ازمون‌های تئوری: افروز جبل‌عاملی (مسئول)، جواد عابدی، علی‌رضا رضایی، مهرداد طهماسبی، فرهاد شاه‌محمدی
 • مدرسین کلاس‌های عملی: عرفان عبدی، حامد صالح، محمدرضا ملکی، دانیال مهرجردی، ابوالفضل اسدی، افروز جبل‌عاملی، محمدامین قیاسی، ایمان جامی‌مقدم، خدیجه شیخان، سجاد جلالی، سینا زند،  فرنود مسعودی، کیوان علیزاده، مجتبی انصاری، مجید فرهادی، مهدی بهروزی‌خواه، مهدی خسروی، مهسا درخشان، نازنین علی‌پور، نوید جلال‌منش
 • طراحان سوال‌های نظری: افروز جبل‌عاملی، مهشید حدادی، سعیدرضا صدیقین
 • مصححین سوال‌های نظری: افروز جبل‌عاملی، جواد عابدی، مهرداد طهماسبی، علی‌رضا رضایی، ابوالفضل اسدی، محمدامین قیاسی، فرزاد عبدالحسینی
 • طراحان سوال‌های عملی: محمدعلی ابام، سعید ایلچی، حامد صالح، حامد ولی‌زاده، عرفان عبدی، سعیدرضا صدیقین، محمدرضا ملکی، محمدامین قیاسی
 • مصححین سوال‌های عملی: حامدصالح، سعید ایلچی، محمدرضا ملکی، علی‌رضا فرهادی، حامد ولی‌زاده، عرفان عبدی
 • دیگرهمکاران: کیان میرجلالی، فرتاش فقری، مهران خلدی، هومن هاشمی

دوره طلا

 • مسئول: فرهاد شاه‌محمدی
 • مدرسین:  سعیدرضا صدیقین، فرتاش فقری، علی‌رضا رضایی، فرهاد شاه‌محمدی، سهیل احسانی، سپهر اسدی، احسان امام‌جمعه‌زاده، علی بابایی
 • مصححین: سعیدرضا صدیقین، فرهاد شاه‌محمدی، علی بابایی،  سهیل احسانی، رامتین رطبی، سعید ایلچی، علی‌رضا فرهادی، حامد صالح
 • دیگرهمکاران: محمدامین قیاسی، محمدرضا ملکی، افروز جبل‌عاملی، بهروز ربیعی، محمد رسولی، محمدعلی ابام

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: سعید رضا صدیقین
 • طراحان سوال‌ها: سعیدرضا صدیقین، کیان میرجلالی، پوریا علی‌میرزایی، محمدامین قیاسی
 • مصححین: سعیدرضا صدیقین، پوریا علی‌میرزایی، فرهاد شاه‌محمدی، سعید ایلچی، علی‌رضا فرهادی، حامد صالح
 • دیگر همکاران: فرتاش فقری، امیرمهدی احمدی‌نژاد، مهدی صفرنژاد

دوره آمادگی تیم

 • مسئول: فرهاد شاه‌محمدی
 • مدرسین:  علی بابایی، علی شریفی زارچی، کیان میرجلالی، سعیدرضا صدیقین، فرهاد شاه‌محمدی، سهیل احسانی، احسان امام‌جمعه‌زاده

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمدعلی آبام
 •  سرپرست دوم : فرهاد شاه‌محمدی
 • عضو کمیته علمی مسابقات جهانی: علی شریفی‌زارچی
 • ناظر علمی: حمید ضرابی‌زاده

ابزار صفحه