المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۸-۸۹

سال ۸۸-۸۹

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور،  محمدعلی صفری، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، امین صادقی

آزمون مرحله اول

 • مسئول: حمید مهینی
 • طراحان سوال‌ها: محمد قدسی، کامران باور، محمدعلی صفری، محمد مهینی، حمید مهینی، امین صادقی، آیدین  نصیری‌شرق
 • دیگر همکاران: علی شریفی‌زارچی، هادی فروغمند اعرابی، وحید لیاقت، افشین نیک‌زاد

آزمون مرحله دوم

 • مسئول: علی شریفی‌زارچی
 • طراحان سوال‌ها تشریحی: علی شریفی‌زارچی، آیدین نصیری‌شرق، شایان احسانی، محمد مهینی، مرتضی ثقفیان
 • طراحان سوال‌های تستی: محمد قدسی، کامران باور، حمید مهینی، هادی فروغمند اعرابی، آیدین نصیری‌شرق، مصطفی مهدیه، دانش غفورزاده، فرهاد شاه‌محمدی،
 • مصححین:
 • دیگر همکاران: قاسم جابری‌پور، محمدعلی صفری، نیما احمدی‌پور، مرتضی زادی‌مقدم، امین صادقی، وحید لیاقت، سعیدرضا صدیقین، کیان میرجلالی، عباس حسینی

آزمون مقدماتی برنامه‌نویسی

 • مسئولین: آیدین نصیری‌شرق
 • طراحان سوال‌ها: آیدین نصیری‌شرق، هادی فروغمند اعرابی
 • مصححین:
 • دیگرهمکاران: فرتاش فقری، کامران باور، محمد مهینی

دوره تابستانی

 • مسئول: محمد مهینی
 • مدرسین درس الگوریتم: شایان احسانی، امیرمهدی احمدی‌نژاد، محمد شادروان
 • مدرسین درس گراف: حسین اسفندیاری، سهیل احسانی
 • مدرسن درس زبان: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرس درس ترکیبیات: مرتضی ثقفیان، هادی فروغمند اعرابی، مهرداد فرج‌تبار
 • مدرسین کلاس‌های عملی: فرتاش فقری، امیرمهدی احمدی‌نژاد، حسین اسفندیاری، محمد صالحه، داریوش جلالی، محمد رسولی، آرین اربابی، فرهاد شاه‌محمدی، صدرا یزدان‌بد، رامتین رطبی، حمید حق‌شناس، عباس حسینی، امیرعباس صادقیان، ملیکا ابوالحسنی، سارا صبور، اشکان نوروزی، دانش غفورزاده، احمد ابنیکی، داریوش جلالی
 • طراحان سوال‌های نظری: شایان احسانی، حسین اسفندیاری،
 • مصححین سوال‌های نظری: شایان احسانی، حسین اسفندیاری، مرتضی ثقفیان،
 • طراحان سوال‌های عملی: محمد مهینی، شایان احسانی، مرتضی ثقفیان، امیرمهدی احمدی‌نژاد، آیدین نصیری‌شرق، کامران باور، مرتضی زادی‌مقدم، علی بابایی چشمه، علی شریفی‌زارچی، مهرداد طهماسبی، محمدعلی صفری
 • مصححین سوال‌های عملی: محمد مهینی، شایان احسانی، امیرمهدی احمدی‌نژاد، آیدین نصیری‌شرق، محمدعلی صفری، مهرداد طهماسبی، کامران باور،  علی شریفی‌زارچی، علی بابایی چشمه
 • دیگر همکاران: مجید داداشی، احسان امام‌جمعه‌زاده، بهنام حاتمی

دوره زمستانی

 • مسئول: 
 • مدرسین:
 • دیگرهمکاران:

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: کامران باور
 • طراحان سوال‌ها:
 • مصححین:
 • دیگر همکاران:

دوره آمادگی تیم

 • مسئول: کامران باور
 • مدرسین:

همراهان تیم

 • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
 •  سرپرست دوم : محمدعلی صفری
 • ناظرعلمی: محمد مهینی
 • ناظرعلمی: محسن جمالی

ابزار صفحه