المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۷-۸۸

سال ۸۷-۸۸

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، محمدعلی صفری، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، امین صادقی

آزمون مرحله اول

 • مسئول: امین صادقی
 • طراحان سوال‌ها: مرتضی زادی‌مقدم، کیان میرجلالی، محمد مهینی، امین صادقی، مرتضی ثقفیان، افشین نیک زاد، نوید ذوالقدر، محسن تقدسی، نیما احمدی‌پور، مصطفی مهدیه، سپیده مه‌آبادی، پویا جلالی، حسام‌الدین اخلاق‌پور
 • دیگر همکاران: آیدین نصیری‌شرق، بهین مولایی، میثم عقیقی، وحید لیاقت، احمد خواجه‌نزاد، سروش حسینی، شایان احسانی، سینا صادقیان

آزمون مرحله دوم

 • مسئول: کسری علیشاهی
 • طراحان سوال‌ها تشریحی:
 • طراحان سوال‌های تستی:
 • مصححین:
 • دیگر همکاران:

دوره تابستانی

 • مسئول: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرسین درس الگوریتم: امین صادقی، نیک‌زاد، مرتضی زادی‌مقدم، آیدین نصیری‌شرق، حمید مهینی
 • مدرسین درس گراف: محمد مهینی، مرتضی زادی مقدم، احمد خواجه‌نژاد
 • مدرسن درس زبان: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرس درس ترکیبیات:  هادی فروغمند اعرابی، مرتضی زادی مقدم
 • سیستم عامل: بهین مولایی
 • درس ویژه: مرتضی زادی‌مقدم
 • حل مساله: وحید لیاقت، محسن تقدسی
 • مدرسین کلاس‌های عملی:  شایان مدیری، احمد خواجه‌نژاد، سروش حسینی، مرتضی زادی‌مقدم، آیدین نصیری‌شرق، امین صادقی، مصطفی وفادوست، سپیده مه‌ابادی، نیک‌زاد، سروش حسینی، وحید لیاقت، شایان احسانی، احمدی‌پور، بهین مولایی، محمد مهینی، امیر ملک‌زاده، سینا صادقیان،نوید ذوالقدر، حسن نیک آئین، امیرمهدی احمدی‌نژاد، پویا جلالی
 • طراحان سوال‌های نظری: مرتضی زادی‌مقدم، افشین نیک‌زاد، مصطفی وفادوست،  آیدین نصیری‌شرق
 • مصححین سوال‌های نظری: مرتضی زادی‌مقدم، افشین نیک‌زاد، آیدین نصیری‌شرق، افشین نیک‌زاد، مرتضی ثقفیان
 • طراحان سوال‌های عملی: آیدین نصیری‌شرق، مرتضی زادی‌مقدم، سینا صادقیان، سپیده مه‌ابادی، نیما احمدپور،  مصطفی وفادوست
 • مصححین سوال‌های عملی: آیدین نصیری‌شرق، محمد مهینی، مصطفی وفادوست، شایان احسانی، سینا صادقیان، نیما احمدپور
 • دیگر همکاران: مصطفی مهدیه، پویا وحیدی

دوره زمستانی

 • مسئول: محمدعلی صفری
 • مدرسین: احمد محمودی، بهین مولایی، سروش حسینی، سما گلیایی، سینا دهقانی، سینا صادقیان، شایان احسانی، شایان پویا، صدرا یزدان بد، علی شریفی‌زارچی، محمد صالحه، محمدعلی صفری، هادی فروغمند اعرابی،  نیما احمدی‌پور، کسری علی‌شاهی
 • دیگرهمکاران: فرتاش فقری، پویا جلالی

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: کامران باور
 • طراحان سوال‌ها:
 • مصححین:
 • دیگر همکاران:

دوره آمادگی تیم

 • مسئول: کامران باور
 • مدرسین:

همراهان تیم

 • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
 •  سرپرست دوم : کامران باور
 • ناظرعلمی: سپیده مه‌ابادی
 • ناظرعلمی: امین صادقی

ابزار صفحه