المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال های پیش از ۸۰

سال ۷۹-۸۰

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان،  قاسم جابری‌پور،  روزبه توسرکانی،  وهاب میرکنی، بشیر سجاد، احسان چینی‌فروشان، حمید مهینی، حامد حاتمی، محمد محمودی، علی شریفی زارچی، محمدعلی صفری، حسین فرداد، احسان فروغی

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  قاسم جابری‌پور

سال ۷۸-۷۹

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری،  قاسم جابری‌پور، علی‌اصغر خانبان،  وهاب میرکنی، بشیر سجاد

همراهان تیم

 • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
 •  سرپرست دوم: علی‌اصغر خانبان
 • عضو کمیته علمی مسابقات جهانی: محمد قدسی
 • ناظرعلمی: بشیر سجاد

سال ۷۷-۷۸

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری،  قاسم جابری‌پور، علی‌اصغر خانبان، محمد مهدیان، وهاب میرکنی

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم: علی‌اصغر خانبان

سال ۷۶-۷۷

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، قاسم جابری‌پور، علی خانبان، محمد مهدیان، محمدرضا صلواتی‌پور، کامران باور، یاشار گنجعلی، وهاب میرکنی

همراهان تیم

 • سرپرست اول و عضو کمیته بین‌الملی: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  عبادالله محمودیان
 • ناظرعلمی: قاسم جابری‌پور

سال ۷۵-۷۶

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان، محمد مهدیان، محمدرضا صلواتی‌پور، کامران باور

همراهان تیم

 • سرپرست اول و عضو کمیته بین‌المللی: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  عبادالله محمودیان

سال ۷۴-۷۵

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان، محمد مهدیان

همراهان تیم

 • سرپرست اول و عضو کمیته بین‌المللی: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  نظام‌الدین مهدوی‌امیری

سال ۷۳-۷۴

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان، محمد مهدیان

همراهان تیم

 • سرپرست اول : محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  نظام‌الدین مهدوی‌امیری

سال ۷۲-۷۳

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، یحیی تابش، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان، محمد مهدیان

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم:  نظام‌الدین مهدوی‌امیری

سال ۷۱-۷۲

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، یحیی تابش، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان،

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمد قدسی
 •  سرپرست دوم: یحیی تابش

سال ۷۰-۷۱

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان، یحیی تابش، نظام‌الدین مهدوی‌امیری، اسماعیل بابلیان، علی‌اصغر خانبان

همراهان تیم

 • سرپرست اول:  یحیی تابش
 •  سرپرست دوم:  محمد قدسی

ابزار صفحه