المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۰-۸۱

سال ۸۰-۸۱

کمیته ملی

محمد قدسی، عبادالله محمودیان،  قاسم جابری‌پور،  روزبه توسرکانی،   محمد محمودی، حمید ناظرزاده، محمد طوسی اردکانی

همراهان تیم

  • سرپرست اول: محمد قدسی
  •  سرپرست دوم:  قاسم جابری‌پور

ابزار صفحه