المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۸۳-۸۴

سال ۸۳-۸۴

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، حامد احمدی‌نژاد، محمدحسین باطنی، محمد محرمی، سیاوش بن‌عباس، کسری علیشاهی، علی شریفی‌زارچی، هادی فروغمند اعرابی، حمید مهینی، مرتضی زادی‌مقدم، حمید ناظرزاده، حاجی رسولی‌ها،  کیان میرجلالی، سماء گلیائی، امید اعتصامی، محمد نوروزی، شایان اویس قرن، امین سیدی رشخوار

همراهان تیم

  • سرپرست اول: قاسم جابری‌پور
  •  سرپرست دوم: محمد حسین باطنی
  • ناظرعلمی: هادی فروغمند اعرابی

ابزار صفحه