المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۹۰-۹۱

سال ۹۰-۹۱

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، محمدعلی ابام، محمدعلی صفری، حمید مهینی، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، کامران باور،آیدین نصیری‌شرق، سعیدرضا صدیقین، فرتاش فقری، فرهاد شاه‌محمدی، علی بابایی

آزمون مرحله اول

 • مسئول: فرتاش فقری
 • طراحان سوال‌ها: ایدین نصیری‌شرق، مرتضی ثفقیان، فرهاد شاه‌محمدی، فرشته خانی، حسین اسفندیاری، افروز جبل‌عاملی، عرفان عبدی، علی بابایی، مهرداد طهماسبی، مهران خلدی، سجاد جلالی، نوید جلال‌منش
 • دیگر همکاران:  امیر شریف‌زاده، امیربهشاد شهراسبی، امیرمهدی احمدی‌نژاد، جواد عابدی، حسام باقری‌نژاد، حسین اسفندیاری، حمید مهینی، رامتین رطبی، سعیدرضا صدیقین، سهیل به‌نژاد، صدرا یزدان‌بد، علی خردمند، علی شریفی زارچی، علیرضا ذاکری، علیرضا رضایی، کامران باور، کیان میرجلالی، محمد حسین سخاوت، محمد کسنوی، مهرداد تحویلیان، مهسا درخشان، هادی فروغمند

آزمون مرحله دوم

 • مسئول:  فرهاد شاه‌محمدی
 • طراحان سوال‌ها: محمدعلی ابام، علی شریفی زارچی، فرهاد شاه‌محمدی، سعیدرضا صدیقین، مهرداد طهماسبی، شایان اویس قرن، مرتضی ثقفیان
 • مصححین: محمدعلی ابام، ایدین نصیری‌شرق، کامران باور، امیرمهدی احمدی‌نژاد، صدرا یزدان‌بد، فرهاد شاه‌محمدی، حسین اسفندیاری، رامتین رطبی، امیر شریف‌زاده، افروز جبل‌عاملی،  علی بابایی، احسان امام‌جمعه‌زاده، سهیل احسانی، محمد رسولی
 • دیگر همکاران: ابراهیم برزگری، احمد خواجه‌نژاد، عرفان عبدی، فرتاش فقری، فرداد جلیلی، مهران خلدی

آزمون مقدماتی برنامه‌نویسی

 • مسئولین: آیدین نصیری‌شرق، فرتاش فقری، محمدعلی آبام، مهران خلدی
 • طراحان سوال‌ها: آیدین نصیری‌شرق، فرهاد شاه‌محمدی، کیان میرجلالی، عرفان عبدی
 • مصححین: آیدین نصیری‌شرق، فرهاد شاه‌محمدی، مهران خلدی
 • دیگرهمکاران: جواد عابدی، سارا صبور روح‌اقدم، سجاد جلالی، علی بابایی، محسن مینایی، محمدحسین سخاوت، نوید جلال‌منش

دوره تابستانی

 • مسئول: محمدعلی آبام
 • مدرسین درس الگوریتم: امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی
 • مدرسین درس گراف: افروز جبل‌عاملی، علی‌رضا رضایی
 • مدرس درس زبان: آیدین نصیری‌شرق
 • مدرس درس ترکیبیات: جواد عابدی
 • مدرس درس ویژه: حمیدرضا زیارتی
 • مسئول کلاس‌های عملی: رامتین رطبی
 • زیرکمیته ازمون‌های عملی: مهران خلدی (مسئول)، رامتین رطبی، علی بابایی، سعید صدیقین، عرفان عبدی، احسان امام‌جمعه زاده
 • زیرکمیته ازمون‌های تئوری: افروز جبل‌عاملی (مسئول)، جواد عابدی، علی‌رضا رضایی، مهرداد طهماسبی
 • مدرسین کلاس‌های عملی: احسان امام‌جمعه‌زاده، افروز جبل‌عاملی، بهنام حاتمی، حامد صالح، حامد ولی‌زاده، رامتین رطبی، سارا صبور روح‌اقدم، سامان سامی کرمانی، سعید ایلچی، عرفان عبدی، علی‌رضا فرهادی، فرنود مسعودی، مجتبی انصاری، محمد رسولی، محمدرضا ملکی، مهران خلدی، نازنین علی‌پور، نوید جلال‌منش، هادی یامی
 • طراحان سوال‌های نظری: علی‌رضا رضایی، افروز جبل‌عاملی، مهرداد طهاسبی، جواد عابدی، علی بابایی، محمد امین‌قیاسی، محمد رسولی، عرفان عبدی
 • مصححین سوال‌های نظری: علی‌رضا رضایی، افروز جبل‌عاملی، مهرداد طهاسبی، جواد عابدی، امیرمهدی احمدی‌نژاد،  علی بابایی، محمد رسولی، آرین کمال
 • طراحان سوال‌های عملی: محمدعلی ابام، سعیدرضا صدیقین، حامد ولی‌زاده، عرفان عبدی، رامتین رطبی، فرتاش فقری، فرهاد شاه‌محمدی، مهرداد طهماسبی، علی بابایی، محمدرضا ملکی، مهران خلدی
 • مصححین سوال‌های عملی: فرتاش فقری، سعیدرضا صدیقین، رامتین رطبی، فرهاد شاه‌محمدی، محمد رسولی، مهرداد طهماسبی، عرفان عبدی، بهروز ربیعی، علی بابایی، مهران خلدی، حامد ولی‌زاده، محمدرضا ملکی
 • دیگرهمکاران: کیان میرجلالی، مرتضی ثقفیان، حسام باقرنژاد، گودرزمهر

دوره طلا

 • مسئول: سعیدرضا صدیقین
 • مدرسین: مهدی صفرنژاد، سعیدرضا صدیقین، حسین اسفندیاری، امیرمهدی احمدی‌نژاد، فرتاش فقری، علی‌رضا رضایی، مهرداد طهماسبی، فرهاد شاه‌محمدی
 • دیگرهمکاران: مهران خلدی، سجاد جلالی، حسین سخاوت

دوره انتخاب تیم

 • مسئول: سعید رضا صدیقین
 • طراحان سوال‌ها: سعیدرضا صدیقین، محمدعلی ابام، علی بابایی
 • مصححین: سعیدرضا صدیقین، کیان میرجلالی، امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی
 • دیگر همکاران: فرهاد شاه‌محمدی، احمد خواجه‌نژاد، فرتاش فقری، محمد رسولی، سهیل احسانی

دوره آمادگی تیم

 • مسئولین: سعیدرضا صدیقین، محمدعلی آبام
 • مدرسین: آیدین نصیری‌شرق، علی بابایی، علی شریفی زارچی، مهدی صفرنژاد بروجنی، مهران خلدی، مهرداد طهماسبی، هادی فروغمند اعرابی

همراهان تیم

 • سرپرست اول: محمدعلی آبام
 •  سرپرست دوم: علی شریفی‌زارچی
 • ناظر علمی: سعیدرضا صدیقین

ابزار صفحه