المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


درباره ی المپیاد:همکاران کمیته ی ملی:سال ۹۳-۹۴

سال ۹۳-۹۴

کمیته ملی

محمد قدسی، قاسم جابری‌پور، حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی آبام، علی شریفی زارچی، هادی فروغمند اعرابی، سما گلیایی، مهدی صفرنژاد، کیان میرجلالی، کامران باور، امیرمهدی احمدی‌نژاد، علی بابایی، افروز جبل‌عاملی، جواد عابدی، سعید ایلچی

آزمون مرحله اول

  • کمیته‌ مرحله‌ اول : حمید ضرابی‌زاده (مسئول)، محمدعلی آبام، امیرمهدی احمدی‌نژاد، جواد عابدی، مهرداد طهماسبی، محمد مطیعی، سعید ایلچی، ابوالفضل اسدی، فرزاد عبدالحسینی، محمدامین خشخاشی‌مقدم
  • طراحان سوال‌ها: حمید ضرابی‌زاده، محمدعلی آبام، امیرمهدی احمدی‌نژاد، مرتضی ثقفیان، مهدی اعتصامی‌فرد، جواد عابدی، مهرداد طهماسبی، امیربهشاد شهراسبی، محمد مطیعی، عرفان عبدی، سعید ایلچی، ابوالفضل اسدی، فرزاد عبدالحسینی، آرش بیگ‌محمدی، محمدامین خشخاشی‌مقدم، آرش پوردامغانی، محمدمهدی جهان‌آرا
  • دیگر همکاران: کیان میرجلالی، رضا آل‌یاسین، سهند فرهودی، سهیل به‌نژاد، پویا مصدق، محمدرضا ملکی، مجتبی فیاض‌بخش

همراهان تیم

  • سرپرست اول: محمد مهدیان
  •  سرپرست دوم: سعید ایلچی
  • عضو کمیته بین‌المللی: محمدعلی آبام
  • عضو کمیته علمی مسابقات جهانی: حمید ضرابی‌زاده
  • عضو کمیته فنی مسابقات جهانی: کیان میرجلالی

ابزار صفحه