المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی دوم:دوره ی ۲۰:سوال ۵

سوال5

۲۰ سکه‌ی طلا با شماره‌های ۱ تا ۲۰ داده‌ شده که تعدادی از آن‌ها اصل و بقیه بدلی هستند ولی به لحاظ ظاهری کاملاً مشابه‌اند. یک دستگاه در اختیار داریم که ۳ سکه را می‌گیرد و آن‌ها را در خروجی خود قرار می‌دهد، به‌طوری‌ که سکه‌های اصل در یک خروجی و سکه‌های بدلی در خروجی دیگر قرار گیرند. دقت کنید که لزومی ندارد این دستگاه همیشه سکه‌های اصل را در خروجی مشخص قرار دهد.

حداقل با چند بار استفاده از دستگاه می‌توان همواره همه‌ی سکه‌ها را بر حسب نوعشان به دو دسته تقسیم کرد؟ توجه کنید که لازم نیست نوع هر دسته را بدانیم.

  1. ۷
  2. ۹
  3. ۱۱
  4. ۸
  5. ۱۰

پاسخ

گزینه $(5)$ صحیح است


ابزار صفحه