المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۹:سوال ۵۳

سوال ۵۳

در یک بازی دو نفره (نقطه بازی بدون جایزه و با کادر دور!)هر نفر در نوبت خود یک از خطوط نقطه‌چین را پررنگ می‌کند. در هر نوبت به تعداد مربع‌هایی که بعد از حرکت یک بازی‌کن٬ تمام اضلاع آن‌ها پررنگ شده‌اند٬ به وی امتیاز داده می‌شود. دو بازی‌کن یک در میان حرکت می‌کنند. در پایان٬ کسی که امتیاز بیشتری آورده باشد٬ برنده است. در شکل مقابل اگر هر دو بازی‌کن بهترین حرکت‌های ممکن را انجام دهند٬ آیا بازی‌کن اول می‌تواند همیشه برنده شود؟

پاسخ

اگر بازی‌کن اول پاره‌خط وسط را رسم کند یقینا برنده می‌شود.


ابزار صفحه