المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:مرحله ی اول:دوره ی ۲۵:سوال ۱۵

سوال ۱۵

۱۰۲۴ لامپ خاموش با شماره‌های ۱ تا ۱۰۲۴ در یک ردیف قرار دارند. کیان در ۱۰ مرحله کلید تعدادی از لامپ‌ها را می‌زند که منجر به تغییر وضعیت آن لامپ‌ها می‌شود (از خاموش به روشن و برعکس). اگر کیان در مرحله‌ $i$ ام کلید همه‌ی لامپ‌هایی را که باقی‌مانده‌ی شماره آن‌ها بر $2^i$ صفر نیست بزند، در پایان چند لامپ روشن وجود خواهد داشت؟

  1. ۳۴۱
  2. ۶۸۳
  3. ۶۸۲
  4. ۳۴۲
  5. ۱۰۲۳

ابزار صفحه