المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۷

جایگشت‌ها

می‌خواهیم $k$امین جایگشت اعداد ۱ تا $n$ را حساب کنیم.

ورودی

  • در ورودی به ترتیب اعداد $n$ و $k$ آمده است.
  • $n \leq 15$

خروجی

در خروجی $k$امین جایگشت اعداد ۱ تا $n$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4 3 1 3 2 4

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه