المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۸

لیست معکوس

برنامه ای بنویسید که یک عدد $n$ را از ورودی بگیرد و سپس $n$ عدد را از ورودی بگیرد و آنها را به ترتیب برعکس چاپ کند. (این برنامه را بدون استفاده از آرایه ها و به وسیله تابع بازگشتی بنویسید).

ورودی

در سطر اول عدد $n$ و در سطر دوم $n$ عدد آمده است.

خروجی

در خروجی لیست ورودی را به صورت بر عکس چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
63 5 4 12
12 4 5 63

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه