المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۶

اعداد اول متقارن

یک عدد متقارن است اگر از هر دو طرف به یک صورت خوانده شود. $n$امین عدد متقارن اول را به‌دست آورید.

ورودی

در تنها سطر ورودی عدد ($n \leq 100$) آمده است.

خروجی

در تنها سطر خروجی $n$امین عدد اول متقارن را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 11

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه