المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۵

تغییر مبنا

سه عدد $n$، $t$ و $d$ داده شده است میخواهیم عدد $n$ که در مبنای $t$ است را به مبنای $d$ ببریم و چاپ کنیم.

ورودی

  • در تنها سطر ورودی به ترتیب $n$، $t$ و $d$ داده شده است.
  • $t,d \leq 16$

خروجی

در تنها سطر خروجی عدد $n$ در مبنای $d$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
AA1 12 10 1561

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه