المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۴

زیر مجموعه‌ها

تمام زیر مجموعه‌های غیرتهی اعداد ۱ تا $n$ را به وسیله‌ی حداکثر ۳ متغیر چاپ کنید.

ورودی

در تنها سطر ورودی ( $n \leq 20$) آمده است.

خروجی

در هر سطر خروجی یکی از زیر مجموعه‌ها را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 ‍1
2
1 2
3
1 3
2 3
1 2 3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه