المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های مقدماتی:سوال ۲

جمع ارقام

جمع ارقام عدد ورودی را به دست آورید.

ورودی

در تنها سطر ورودی یک عدد $n$ داده شده است که باید مجموع ارقام آن را به‌دست آورید.

خروجی

مجموع ارقام $n$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5789 29

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه