المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۹

Dislocation

دنباله‌ی $A=a_1, a_2, a_3, ... ,a_n$ جایگشتی از اعداد ۱ تا n است. حال دنباله‌ی نابه‌جایی این جایگشت، دنباله‌ی $b_1, b_2, b_3, ... , b_n$ است که در آن $b_i$ نشان‌دهنده‌ی تعداد اعداد بزرگتر از $a_i$ است که در جایگشت $A$، در سمت چپ $a_i$ آمده‌اند.

می‌دانیم که هر جایگشت یک دنباله‌ی نابه‌جایی یکتا دارد. حال وظیفه‌ی شما این است که با داشتن یک جایگشت، دنباله‌ی نابه‌جایی آن را به‌دست آورید؛ و با داشتن دنباله‌ی جابه‌جایی، جایگشت آن را به‌دست آورید.

ورودی

  • به ازای هر تست، $n$ طول دنباله‌ها آمده است و ورودی با $n=0$ تمام می‌شود.
  • برای هر تست بعد از $n$، در یک خط یک کاراکتر P یا I آمده است و بعد از آن $n$ عدد آمده است. اگر کاراکتر برابر P باشد، $n$ عدد آمده برابر جایگشت مورد نظر هستند، و در غیر این‌صورت برابر دنباله‌ی نابه‌جایی جایگشت مورد نظر.

خروجی

به ازای هر تست در ورودی، اگر جایگشت آمده، دنباله‌ی نابه‌جایی آن را، و اگر دنباله‌ی نابه‌جایی آمده، جایگشت نظیر آن را بنویسید

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
9
P 5 9 1 8 2 6 4 7 3
9
I 0 0 2 1 3 2 4 2 6
0
0 0 2 1 3 2 4 2 6
5 9 1 8 2 6 4 7 3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه