المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۰

BFS

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد $n$، تعداد راس‌های یک گراف جهت‌دار، و عدد $m$، تعداد یال‌های گراف آمده‌ است.
  • در سطر بعدی عدد $s$ و سپس $t$ آمده‌ است.
  • در هر یک از $m$ سطر بعد، دو عدد $u$ و $v$ آمده‌ است که نشانگر وجود یک یال جهت‌دار از راس $u$ به راس $v$ است.
  • $1 \leq n, m \leq 10^5$

خروجی

  • شما باید در خروجی برنامه‌تان، یک مسیر از $s$ به $t$ را چاپ کنید.
  • در صورت عدم وجود مسیر «No Solution» چاپ کنید و در صورتی که مسیری وجود دارد، مسیری را چاپ کنید که از نظر تعداد رئوس، کمینه باشد. در صورتی که بیش از یک کوتاه‌ترین مسیر وجود داشت، مسیری را چاپ کنید که از نظر الفبایی کمینه باشد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
4
4 1
3 2 2
4 3 2 4 1 2
2 1 2
4 2 1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه