المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۱

LCS

بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی مشترک دو رشته‌ی داده شده را محاسبه کنید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی رشته‌ی $s$ و در سطر دوم ورودی رشته‌ی $t$ آمده‌است.
  • رشته‌های ورودی فقط شامل حروف کوچک لاتین هستند.
  • $1 \leq |s|, |t| \leq 10^3$

خروجی

در تنها سطر خروجی طول بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی مشترک را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
moulin
merlon
3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه