المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۲

LIS

بزرگ‌ترین زیردنباله‌ی اکیدا صعودی که در رشته‌ی داده شده وجود دارد را در خروجی چاپ کنید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی $n$، تعداد عناصر رشته، و سپس در سطر دوم این عناصر را به ترتیب بخوانید.
  • $1 \leq n \leq 10^5$

خروجی

  • در سطر اول خروجی طول بزرگ‌ترین زیررشته‌ی صعودی را بنویسید.
  • در سطر بعد عناصر این زیررشته را به ترتیب چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5
1 2 3 5 4
4
1 2 3 5

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه