المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۳

Fullone

یک جدول $m\times n$ از صفر و یک داریم. می‌خواهیم بزرگ‌ترین زیر مربع همه یکش را پیدا کنیم .

ورودی

  • در سطر اول ورودی $n$ و $m$ آمده است.
  • در هریک از $n$ سطر بعدی $m$ صفر یا یک بدون فاصله می‌آید.
  • $1 \leq n, m \leq 1000$

خروجی

  • در خروجی اندازه‌ی بزرگ‌ترین زیرمربع و مختصات خانه‌ی بالا و سمت چپ آن را بنویسید.
  • در بین همه‌ی جواب‌های ممکن مختصات مربعی را بنویسید که دارای کم‌ترین شماره سطر و سپس کم‌ترین شماره ستون باشد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ کیلو بایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 4
1011
1011
0101
2 1 3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه