المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۴

Dijkstra

در این مسئله شما باید کوتاه‌ترین مسیر از راس ۱ به سایر راس‌های گراف را بیابید. یال‌های گراف بی‌جهت هستند.

ورودی

  • در سطر اول ورودی ابتدا $n$ تعداد راس‌های گراف و سپس $e$ تعداد یال‌های آن آمده است.
  • در $e$ سطر بعدی در هر سطر ۳ عدد $u$ و $v$ و $c$ نوشته شده است. این بدان معنی است که یک یال بین راس $u$ و $v$ با وزن $c$ وجود دارد.
  • $1 \leq n, e \leq 10^5$
  • $1 \leq u, v \leq n$
  • $1 \leq c \leq 10^4$

خروجی

  • در تنها سطر خروجی $n$ عدد چاپ کنید، که عدد $i$ام فاصله‌ی راس $1$ تا راس $i$ را نشان می‌دهد.
  • در صورتی که مسیری از راس $1$ به راس $i$ وجود ندارد، به جای فاصله $-1$ چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 1
1 2 1
0 1 -1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه