المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۸

Permutation

برنامه‌ای بنویسید که جایگشت را به عدد جایگشت و عدد جایگشت را به جایگشت تبدیل کند.

عدد یک جایگشت از اعداد ۱ تا $n$ برابر شماره‌ی این جایگشت در دنباله‌ی مرتب شده‌ی صعودی تمام جایگشت‌های ۱ تا $n$ است.

ورودی

  • در سطر اول فایل ورودی $s$ تعداد پرسش ها می باشد. (حداکثر ۱۰۰۰۰)
  • در سطر بعد در هر سطر یک کاراکتر p یا q آمده است. اگر p بود، پس ازآن $n$ (طول جایگشت) و سپس جایگشتی از اعداد ۱ تا $n$ آمده است. اگر q بود، پس از آن $n$ طول جایگشت و $m$ شماره‌ی جایگشت آمده است.
  • طول جایگشت‌‌ها حداکثر ۱۲ است.

خروجی

در خروجی به ازای هر سطر از ورودی که با p شروع می‌شود، عدد جایگشت آن را چاپ کنید و اگر با q شروع می‌شود، جایگشتی معادل عدد جایگشت داده شده و طول مناسب بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
p 3 2 1 3
q 3 5
3
3 1 2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه