المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۷

Counting

یک درخت $n$ راسی به شما داده شده است. به‌دست آورید چند مسیر به طول ۳ یال در این درخت وجود دارد.

ورودی

  • در سطر اول ورودی عدد $n$ آمده‌است.
  • در $n-1$ سطر بعد، در هر سطر دو عدد $u$ و $v$ آمده‌است که نشان‌دهنده‌ی وجود یک یال بین دو راس $u$ و $v$ است.
  • $n \leq 10^5$
  • $1 \leq u, v \leq n$

خروجی

باقی‌مانده‌ی تعداد مسیرها بر $1234567$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت
ورودی نمونه خروجی نمونه
4
1 2
2 3
3 4
1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه