المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۶

Ad-hoc Sequence

آقای دال در بازی جدید خود $n$ عدد را به ترتیب روی صفحه می‌نویسد سپس دست خود را روی عدد $k‌$ام می‌گذارد او در هر مرحله به عددی دیگر می‌رود و عددی که دستش روی آن بوده است را پاک می‌کند، او می‌خواهد بداند تا هنگامی که از دنباله خارج نشده است دستش روی چه دنباله‌ای می‌رود. او در هر مرحله یا دست خود را روی عدد سمت راست می‌گذارد یا روی عدد سمت چپ.

ورودی

  • در خط اول $n‌$ تعداد اعداد سپس $k$ آمده است، بعد از آن به ترتیب $n$ عدد دنباله آمده است.
  • در $n-1$ خط بعد + یا - آمده است که + به معنی این است که در مرحله‌ی بعد به عدد راست و - به معنی رفتن به عدد سمت چپ است.

خروجی

دنباله‌ی اعدادی که آقای الف دستش را روی آن‌ها می‌گذارد را بنیویسد.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 7
13 20 2 10 7 9 7
+
+
-
-
+
+
2
10
7
20
13
9
7

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه