المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۴

SCC

برنامه ای بنویسید که رئوس یک گراف جهت‌دار را به مولفه‌های قویاٌ همبند افراز کند.

ورودی

  • خط اول ورودی شامل $n$ (تعداد راس‌ها) و $e$ (تعداد یال‌ها) است.
  • در $e$ خط بعدی، در هر خط به ترتیب دو عدد $u$ و $v$ آمده که نشاندهنده‌ی یک یال جهت‌دار از راس $u$ به $v$ است.
  • $1 \leq n, e \leq 10^5$

خروجی

  • در سطر اول خروجی عدد $c$، تعداد مولفه‌های قویا همبند را بنویسید. سپس در هر یک از $c$ سطر بعد، یکی از مولفه‌ها را بنویسید.
  • در هر سطر ابتدا تعداد راس‌های مولفه و سپس شماره‌ی راس‌های آن مولفه را به ترتیب دلخواه چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
6 7
6 1
1 3
3 6
3 4
4 5
5 2
2 4
2
3 1 3 6
3 2 4 5

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه