المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۵

2SAT

ورودی

  • در سطر اول ورودی ابتدا $n$، تعداد متغیرهای 2SAT و سپس $m$، تعداد عبارت‌های آن آمده‌است.
  • در $m$ خط بعد در هر خط دوعدد $x$ و $y$ آمده که مشخص می‌کند متغیر $x$ام و $y$ام با هم $or$ شده‌اند. $x$ و $y$ می‌توانند منفی هم باشند که به معنی نقیض $x$ و یا نقیض $y$ است.
  • $1 \leq n, m \leq 10^5$

خروجی

برنامه شما باید در خروجی YES و یا NO بنویسد که YES یعنی متغیرها را می‌توان طوری مقداردهی کرد که کل عبارت true شود و NO یعنی نمی‌توان.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
3 4
1 -1
2 -3
3 -2
-2 -3
YES

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه