المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۳

Root Bignum

کف ریشه $k$ام عدد $n$ را پیدا کنید.

ورودی

  • در خط اول ورودی عدد $n$ و در خط دوم ورودی عدد $k$ آمده است.
  • $1 \leq n \leq 10^{1000}$
  • $1 \leq k \leq 1000$

خروجی

در خروجی ریشه $k$ام $n$ را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۳۲ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
9
3
2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه