المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۲

Bignum Power

به شما اعداد $n$ و $x$ داده می‌شود. حاصل $n$ به توان $x$ را حساب کنید.

ورودی

  • در خط اول ورودی عدد $n$ و در خط بعدی عدد $x$ آمده‌است.
  • $1 \leq n \leq 10^{100}$
  • $1 \leq x \leq 10000$

خروجی

در تنها خط خروجی جواب را بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
2
4

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه