المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۱

Word Puzzle

یک متن بلند و $n$ کلمه (نه الزاماٌ متفاوت) داریم و می‌خواهیم ببینیم که این کلمات چند بار در متن ما ظاهر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر اگر $x_i$ تعداد بارهایی باشد که کلمه‌ی $i$ام زیر رشته‌ای از متن باشد، هدف پیدا کردن مجموع $x_i$ هاست.

ورودی

  • در خط اول ورودی $n$ تعداد کلمات آمده است.
  • سپس در $n$ خط بعدی هر کلمه دریک خط آمده‌است.
  • و درآخر (یعنی خط $n+2$ام) در یک خط متن ذکر شده‌ آمده‌ است.
  • هم در کلمات و هم در متن، تنها از حروف کوچک انگلیسی استفاده شده است و هیچ کاراکتر اضافی دیگری در بین آن‌ها نیامده است.

خروجی

  • تنها در یک سطر، مجموع تعداد بارهایی که کلمات در متن ظاهر شده‌اند را بنویسید.
  • تعداد کلمات بین ۱ تا ۵۰۰ و طول کلمات بین ۱ تا ۲۰۰ و طول متن بین ۱ تا ۱۰۰۰۰۰۰ است.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۵ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1
ldmldld
ldmldldmldmldldmldldmldm
3
2
ldmldld
ldmldld
ldmldldmldmldldmldldmldm
6

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه