المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۳۰

Great Thief

از آن‌جا که المپیاد کامپیوتری‌ها به جدول خیلی علاقه دارند، شهر آن‌ها به شکل یک جدول $m×n$ است، همچنین می‌دانیم که در محیط جدولی دیوار کشیده شده است، به‌طوری که هیچ کس نمی‌تواند از شهر خارج شود.

یک دزد در روز $0$ام(روز افتتاح شهر)‌ از یکی از بانک‌های شهر دزدی می‌کند.می‌دانیم که بانک در یکی از $m×n$ خانه‌های جدول قرار دارد. می‌دانیم دزد هر شب حرکت می‌کند،‌ او از خانه‌ی فعلیش به یکی از ۴ خانه‌ی مجاور (در صورت وجود) می‌رود. توجه کنید دزد در روز $0$ام در خانه‌ی بانک قرار دارد.

پلیس برای دستگیری دزد تعدادی کارآگاه استخدام کرده است، این کارآگاهان پس از $t$ روز نتایج بررسی خود را در اختیار پلیس قرار دادند. هر کارآگاه نتایج خود را به این صورت اعلام می‌کند:‌ دزد در روز $i$ام در زیرمستطیل ($a_1$,$b_1$),($a_2$,$b_2$) دیده نشده است. دقت کنید ($a_1$,$b_1$) مختصات گوشه‌ی بالا سمت چپ و ($a_2$,$b_2$) مختصات گوشه‌ی پایین سمت راست زیر مستطیل است.

مختصات خانه‌ی گوشه‌ی بالا سمت چپ شهر (1,1) و مختصات خانه‌ی گوشه‌ی پایین سمت راست شهر ($m$,$n$) است. شما می‌بایستی با فرض اینکه اطلاعات کارآگاهان درست است محل بانک را بیابید.

ورودی

  • در سطر اول ورودی، $m$ و $n$ و $t$ آمده است.
  • در سطر دوم $k$ تعداد کارآگاهان داده شده است.
  • سپس در $k$ سطر در هر سطر اطلاعات مربوط به یک کارآگاه آمده است در هر سطر $i$، $a_1$، $b_1$، $a_2$ و $b_2$ نوشته شده است. ( $0 \leq i \leq t$)
  • $1 \leq n, m, t \leq 500$

خروجی

  • در سطر اول خروجی شما باید $l$ تعداد خانه‌هایی که دزد می‌توانسته در روز $0$ام باشد را بنویسید.
  • سپس در $l$ سطر مختصات هر یک از این خانه‌ها را بنویسید، مختصات‌ها به هر ترتیب دل‌خواهی می‌توانند نوشته شوند.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 3 2
4
0 1 2 1 3
1 1 2 1 3
2 1 2 1 3
1 2 1 2 2
2
2 2
2 1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه