المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۲۹

Bell

ورودی

  • در خط اول ورودی ابتدا $n$ تعداد رأس‌ها، سپس $e$ تعداد یال‌ها و $s$ یعنی رأس مبدأ آمده‌است.
  • در $e$ خط بعد در هر خط سه عدد $x$، $y$ و $w$ آمده که می‌گوید بین رأس‌های $x$ و $y$، یالی با وزن $w$ وجود دارد.
  • تمام اعداد ورودی و خروجی در int جا می‌شوند.
  • $1 \leq n \leq 1000$
  • $1 \leq e \leq 10000$

خروجی

  • شما باید گراف ورودی را تحلیل کنید، اگر دور منفی داشت در خروجی، در یک خط بنویسید: ‌BAD.
  • در غیر این‌صورت باید $n$ عدد در خروجی نوشته شود که به ترتیب فاصله $s$ با رأس‌های گراف است. اگر فاصله از یکی از رأس‌ها بی‌نهایت بود، به‌جای عدد، INF بنویسید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 7 3
3 4 1
2 3 -5
3 5 6
1 2 2
2 1 1
3 1 3
4 5 2
3 5 0 1 3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه