المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۸

Big Numbers

برنامه‌ای بنویسید که دو عدد را بگیرد و در خروجی مجموع آن دو عدد را چاپ کند.

ورودی

در دو سطر، دو عدد آمده‌است. هر عدد حداکثر $10^5$ رقم دارد.

خروجی

در تنها سطر خروجی جمع این دو عدد را چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2 24

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه