المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های تمرینی دوره ی تابستان:سوال ۱۹

Cut Vertices

برنامه‌ای بنویسید که در ورودی گراف $G$ را بگیرد و در خروجی رئوس برشی آن را چاپ نماید. گراف $G$ بی‌جهت و بی‌وزن است.

ورودی

  • در سطر اول ورودی به ترتیب $n$ و $e$ آمده است.
  • در هر یک از $e$ سطر بعد دو عدد $u$ و $v$ آمده‌است که دو سر یکی از یال‌های گراف را مشخص می‌کنند.
  • $1 \leq n, e \leq 10^5$

خروجی

در سطر اول $c$ تعداد رئوس برشی را بنویسید و در $c$ سطر بعدی رئوس برشی را به ترتیب از کوچک به بزرگ چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
5 6
1 2
1 3
2 3
3 4
5 4
5 3
1
3

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه