المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۸:c

Calculating Taxi Fare

قوانین محاسبه کرایه تاکسی مقداری پیچیده است. مقادیر زیادی مانند طول مسیر، زمان روز و سرعت در کرایه تاثیر‌گذارند. بنت هر روز با تاکسی به اداره می‌رود و شک دارد که کرایه‌ها درست محاسبه شوند. روزی تصمیم گرفت برنامه‌ای بنویسد و مقدار کرایه تاکسی را محاسبه کند.

فرض کنید یک تاکسی به ترتیب از خیابان‌های $ ...,S_3, S_2, S_1$ می‌گذرد. طول خیابان $L_i ،S_i$ کیلومتر است و تاکسی با سرعتی ثابت حرکت کرده و $M_i$ دقیقه طول می‌کشد تا یک کیلومتر از $S_i$ را بپیماید. مسافری در ابتدای خیابان اول سوار شده و در پایان خیابان آخر پیاده می‌شود. به ازای هر کیلومتر مسیر مقداری به کرایه اضافه می‌شود. ۱۰ کیلومتر اول،‌ هر کدام ۱۰۰۰ ریال و ۲۰ کیلومتر بعد هر کدام ۲۵۰ ریال و بقیه کیلومترها هر کدام ۱۰۰ ریال به کرایه اضافه می‌کنند.

در شب کرایه ۲۰٪ زیاد می‌شود. قانون به این شکل است که هر کیلومتری که حداقل ۱ دقیقه اش در بازه زمانی [6 صبح - ۱۲ شب] باشد، ۲۰٪ به هزینه‌اش اضافه می‌شود. از آن‌جایی که کرایه در ترافیک سنگین باید بیش‌تر باشد، اگر سرعت میانگین تاکسی در کل سفر کم‌تر از ۳۰ کیلومتر بر ساعت باشد، کرایه ۱۰٪‌ زیاد می‌شود.

ورودی

در فایل ورودی چند سناریو آمده است. اولین قسمت هر سناریو خیابان‌هایی است که تاکسی می‌پیماید. این اطلاعات در چند خط آمده‌اند به صورتی که در خط $i$ ام اطلاعات $S_i، L_i، M_i$ به ترتیب آمده‌اند ($S_i$ رشته‌ایست یکتا متشکل از حروف و ارقام به طول حداکثر ۲۰ کاراکتر - Li ⇐ ۲۰۰). قسمت اول با خطی که شامل کاراکتر $ هست پایان می‌یابد.

در قسمت دوم،‌ در یک خط نام خیابان شروع و خیبان مقصد و زمان سوار شدن مسافر داده می‌شود. زمان مسافر به فرمت استاندارد ۲۴-ساعت داده می‌شود (HH:MM).

در پایان هر سناریو خطی می‌آید که تنها شامل کاراکتر # است.

می‌توانید فرض کنید که نام خیبان مقصد در قسمت اول پیش از نام خیابان شروع نیامده است.

در خط آخر فایل ورودی ۲ کاراکتر - (منفی) آمده است.

خروجی

برای هر سناریو مبلغ کرایه را در یک خط چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
Khayyam 10 35
15thKhordad 50 15
Pamenar 15 40
\$
Khayyam Pamenar 07:15
#
Jenah 10 40
Nouri 50 70
Hemmat 30 25
Chamran 80 80
ValieAsr 30 20
\$
Nouri ValieAsr 23:30
#
21758
36432

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه