المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۸:d

Party at Hali-Bula

بنت می‌خواهد مهمانی‌ای برپا کرده و بازنشستگیش را جشن بگیرد. او می‌خواهد همه همکارانش را در این مهمانی دعوت کند ولی او می‌داند که هیچ کس نمی‌تواند در حضور رئیسش از مهمانی لذت ببرد. حال او از شما درخواست کرده، تا برنامه‌ای بنویسید که مشخص کند او حداکثر چند نفر را می‌تواند به مهمانی دعوت کند تا همگی از مهمانی لذت ببرند. همچنین باید مشخص کنید که آیا انتخاب این تعداد فرد یکتاست یا خیر.

ورودی

ورودی شامل چند سناریو است. هر سناریو با خطی آغاز شده است که تنها شامل عدد $n$، تعداد همکاران بنت‌ است. ($ n <= 200 $)

در خط بعد نام رئیس بزرگ آمده است.

در $n-1$ خط بعد، در هر خط اسم یکی از همکاران بنت و رئیس او آمده است.

همه نام‌ها، رشته‌هایی متشکل از ۱ الی ۱۰۰ حرف انگلیسی بوده و با فاصله از هم دیگر جدا شده‌اند.

در خط آخر هر سناریو عدد صفر آمده است.

خروجی

به ازای هر سناریو، خطی چاپ کنید که متشکل از عددی، (بیشینه تعداد افرادی که بنت می‌تواند به مهمانی دعوت کند) و کلمه‌ی Yes یا No باشد. اگر نحوه انتخاب افرادی که به مهمانی دعوت می‌شوند یکتاست ‌Yes و در غیر این صورت No چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
6
Jason
Jack Jason
Jill Jason
John Jack
Jim Jill
2
Ming
Cho Ming
0
4 Yes
1 No

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه