المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۸:b

Barbara Bennett's Wild Numbers

یک عدد عجیب، رشته‌ای از ارقام و علامت سوال است (مثل ۸؟۱؟۳۶). عدد $X$ با عدد عجیب $W$ مطابق است اگر هم‌اندازه بوده و همه کاراکتر‌های غیر علامت سوال $W$ مساوی کاراکتری از $X$ باشند که در همان مکان قرار دارد (یعنی می‌توانید به‌جای علامت سوال هر رقمی بگذارید) . برای مثال ۳۶۵۱۹۸ با عدد عجیب ۸؟۱؟۳۶ مطابق است در حالی که ۳۶۰۱۹۹، ۳۶۱۰۲۸ و ۳۶۱۲۸ با این عدد عجیب مطابق نیستند.

برنامه‌ای بنویسید که اعداد $W$ و $X$ را که هر دو به طول $n$ هستند را گرفته و تعداد اعداد $-n$رقمی را بیابد که مطابق $W$ بوده و از $X$ بزرگ‌ترند.

ورودی

در فایل ورودی چند سناریو آمده است. هر سناریو در ۲ خط هم‌اندازه آمده است. خط اول رشته عجیب $W$ و خط دوم عدد $X$ است. اندازه هر خط ورودی بین ۱ تا ۱۰ کاراکتر است. در خط آخر فایل ورودی یک کاراکتر تنهای # آمده است.

خروجی

برای هر سناریو، تعداد اعداد $-n$رقمی را که مطابق $W$ بوده و از $X$ بزرگ‌ترند را در یک خط چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
36?1?8
236428
8?3
910
?
5
#
100
0
4

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه