المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۶:e

Food Cubes

فضانوردان در فضا منتظر برگشت به زمین هستند. خستگی ناشی از بیکاری در فضا آن‌ها را به بازی کردن وادار کرد. به‌دلیل نبودن نیروی گرانش، اجسام در فضا می‌توانند در نقطه‌ای ثابت بمانند. یکی از فضانوردان تعدادی بسته‌غذا را در نقاطی قرار داده است. با توجه به مختصات این بسته‌ها، بقیه فضانوردان باید تعداد حفره‌ها را پیدا کنند. یک حفره، فضای خالی‌ایست که در هر شش جهت توسط بسته‌های‌غذا پوشیده باشد. وظیفه شمااین است که به بقیه فضانوردان کمک کنید که تعداد حفره‌ها را بیابند.

ورودی

در خط اول ورودی $t$ ($ 1 \leq t \leq 20$) به معنی تعداد تست‌کیس های ورودی است. در خطر اول هر تست‌کیس عدد $M$ آمده‌است که $M$ به معنی تعداد بسته‌های‌غذایی است. در $M$ خط بعد، در خط $i$ ام مختصات بسته‌غذایی $i$ ام به شکل $z_i$, $y_i$, $x_i$ امده‌است. مختصات‌ها در فضای سه بعدی هستند.

خروجی

به ازای هر تست‌کیس تعداد حفره‌ها را در خطی جداگانه چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
26
1 1 1
1 2 1
1 3 1
2 1 1
2 2 1
2 3 1
3 1 1
3 2 1
3 3 1
1 1 2
1 2 2
1 3 2
2 1 2
2 3 2
3 1 2
3 2 2
3 3 2
1 1 3
1 2 3
1 3 3
2 1 3
2 2 3
2 3 3
3 1 3
3 2 3
3 3 3
7
1 1 1
1 1 2
1 2 1
1 2 2
2 1 1
2 1 2
2 2 1
1
0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه