المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۶:d

Wiping Words

در این سوال به شما یک پاراگراف متن داده شده است. متن شامل کاراکترهای بزرگ و کوچک انگلیسی است و هر خط از تعدادی لغت تشکیل شده و لغات توسط فاصله و یا ستاره از هم جداشده‌اند. یک لغت از متن حذف می‌شود اگر به ازای در مکان تمام کاراکترهایش در خط بعد، کاراکتر فاصله آمده باشد و یا اینکه لغت در خط آخر آمده باشد. زمانی که یک لغت حذف می‌شود تمام تکرارهایش در پاراگراف نیز حذف می‌شوند. دقت کنید ستاره‌ها و فاصله‌ها پاک نمی‌شوند. برنامه‌ای بنویسید که پاراگراف را گرفته و تا زمانی که ممکن است از آن لغت حذف کند و درنهایت متن باقی‌مانده را چاپ کند.

ورودی

در خط اول $t$ ($ 1 \leq t \leq 20$) به عنوان تعداد تست‌کیس‌ها آمده است. به ازای هر تست ابتدا متن این تست که شامل کاراکتر‌های انگلیسی است آمده است و سپس کاراکتر # آمده است که به معنی پایان تست‌کیس است و نباید آن را در الگوریتم استفاده کنید.

خروجی

به ازای هر تست‌کیس متن باقی‌مانده را چاپ کنید. و تست‌کیس‌ها را با استفاده از کاراکتر # از هم جدا کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
ACM is
**
#
in this world
you are in*side
the world
*
#
ACM
**
#
*
you
the
*
#

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه