المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۴:d

Spacecraft Malfunction

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1
5
2 16 Y 32 N
16 8 Y 32 N
32 8 N 4 Y
8 4 Y 2 Y
4 2 Y 16 Y
32

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه