المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۴:e

Blue x Red = Bang

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
4 4
2 2
4 2
2 4
1 1
2 5
2 6
3 3
1 3
3 3
1 1
3 1
2 3
2 2
1 4
3 4
YES
NO

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه