المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۴:c

Housing Complexes

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
3 4 3 3 2
A0B
000
0A0
00B
AA0
00B
0B0
000
A0A
000
B00
B00
3 4 3 3 2
A0B
000
0A0
00B
AA0
00B
0B0
000
A0A
000
0B0
B00
3
2

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه