المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۴:b

Afshung Pizza Delivery

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1
10 10
**********
* - D - 3 - - - + *
* | | *
* | + - + *
* |-| *
* - - - 4 - 1 - *
* | | *
* | | *
* S - - 2 - + *
**********
15

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه