المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۳:d

Illusive Chase

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
6 6
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 1 0
0 1 0 0 0 0
0 0 0 1 0 0
0 0 0 1 0 1
0 0 0 0 0 1
1 2 R
1 2 D
1 1 R
0 0
3 4
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
1 2 R
3 7 U
0 0
10
0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه