المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۳:a

Parencodings

ورودی

خروجی

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
6
4 5 6 6 6 6
9
4 6 6 6 6 8 9 9 9
1 1 1 4 5 6
1 1 2 4 5 1 1 3 9

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه