المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۲:g

Cashier Employment

یک فروشگاه در تهران بزرگ هر روز به صورت $24$ ساعته در حال کار است و به تعدادی صندوق‌دار نیاز دارد. مدیر این فروشگاه برای انجام این کار از شما کمک خواسته است. مشکل این جاست که فروشگاه به تعداد متفاوتی صندوق‌دار در ساعات متفاوتی از شبانه‌روز برای پاسخ‌دهی مناسب به مشتریان نیاز دارد( برای مثال تعداد کمی صندوق‌دار برای نیمه‌شب و تعداد بیش تری برای بعد از ظهرها نیاز است). همچنین مدیر فروشگاه می‌خواهد کم‌ترین تعداد صندوق‌دار ممکن را استخدام کند.

او به شما کم‌ترین تعداد صندوق‌دار لازم برای هر ساعت از $24$ ساعت یک شبانه‌روز را اعلام می‌کند. این داده‌ها به این صورت داده می‌شود: $R(0) , R(1) , ... , R(23)$ که $R(0)$ تعداد صندوق‌دار لازم از نیمه‌شب تا $1$ قبل از ظهر و $R(1)$ تعداد صندوق‌دار لازم از $1$ قبل از ظهر تا $2$ قبل از ظهر و الی آخر. تو جه داشته باشید که این مقادیر برا ی همه روزها یکسان هستند.

برای این شغل $N$ نفر واجد شرایط وجود دارند. هر یک از این افراد یک $8$ ساعته بدون وقفه در یک شبانه‌روز کار می‌کنند. $i$ مین نفر از راس ساعت $t_i$ شروع و به مدت دقیقا $8$ ساعت کار می‌کند.صندوق‌دارها با یک‌دیگر جایگزین نمی‌شوند و هر نفر دقیقا طبق برنامه کار می‌کند. همچنین محل کافی برای تمام افراد استخدامی در فروشگاه وجود دارد.

شما باید برنامه‌ای بنویسید که مقادیر $R(i)$ را به ازای $i=0,1,...,23$ و مقادیر $t_i$ را به ازای $i=1,2,...,n$ دریافت کند( همگی این اعداد غیر منفی هستند) و کم‌ترین تعداد صندوق‌دار لازم که باید استخدام شود تا شرایط لازم برقرار شود را محاسبه کند. توجه کنید که امکان دارد در زمان‌هایی تعداد بیشتری صندوق‌دار از کم‌ترین تعداد لازم در آن زمان، در فروشگاه باشد.

ورودی

عدد در خط اول تعداد ورودی برای این سوال است (حداکثر $20$). هر ورودی با $24$ عدد صحیح در یک خط شروع می‌شود که نمایانگر $R(0)$ تا $R(23)$ است (هرکدام حداکثر $1000$). در خط بعدی عدد $N$، تعداد افراد واجد شرایط، وجود دارد($N$ کوچک‌تر مساوی $1000$ و بزرگ‌تر مساوی $0$)، سپس در $N$ خط بعدی هرخط شامل یک عدد $t_i$ است ($t_i$ کوچک‌تر مساوی $23$ و بزرگ‌تر مساوی $0$). خطی خالی بین ورودی‌ها وجود ندارد.

خروجی

برای هر ورودی جواب، کم‌ترین تعداد صندوق‌داری که باید استخدام شود، باید در یک خط جداگانه چاپ شود. اگر برای ورودی جوابی وجود ندارد برای آن ورودی باید عبارت No Solution چاپ شود.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
1
1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5
0
23
22
1
10
1

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه