المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:سوال های ای سی ام سایت تهران:دوره ی ۲:h

Dolphin Pool

در یک استخر دلفین که اخیرا در کیش در خلیج فارس ساخته شده، یکی از بازی‌های جذاب به این صورت است: کارگردان بازی، چند حلقه‌ی پلاستیکی در حوض می‌اندازد به این شکل که مرکز هیچ یک از حلقه‌ها درون دیگری نیفتد و هیچ دو حلقه‌ای درون یک‌دیگر نیستند. دلفین‌ها آموزش داده شده‌اند تا با سوت کارگردان بیرون بپرند. از درون مناطق بسته‌ای که کاملا خارج از حلقه‌ها باشد، یک دلفین از درون یکی از این مناطق بیرون می‌پرد. اگر تعداد این مناطق دقیقا با تعداد دلفین ها برابر باشد دلفین‌ها بیرون می‌پرند.

شما باید برنامه‌ای بنویسید تا با توجه به ورودی‌های داده شده تعداد مناطق بسته بین حلقه‌ها را بیابد تا به دلفین‌ها کمک کند تا تصمیم بگیرند که بیرون بپرند یا نه.

ورودی

اولین خط ورودی شامل تعداد تست‌ها(حداکثر $20$)است. در خط اول هر تست یک $ (1\le N \le 20 ) N $ ، تعداد حلقه‌های پلاستیکی داده می‌شود. در هر یک از $N$ خط بعد $x$ ، $y$ و $r$ داده می‌شود که مختصات مرکز هر حلقه و شعاع هر حلقه می‌باشد. مختصات مرکز اعداد طبیعی کوچک‌تر از $1000$ و شعاع عدد طبیعی در بازه‌ی $1...100$ است.

خروجی

به ازای هر تست، یک خط شامل تعداد مناطق بسته چاپ کنید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۱۰ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2
4
100 100 20
100 135 20
135 100 20
135 135 20
1
10 10 40
1
0

پاسخ

منتظر پر کردن این قسمت توسط علاقمندان هستیم.


ابزار صفحه