المپدیا

دانش‌نامه‌ی المپیاد کامپیوتر ایران

ابزار کاربر

ابزار سایت


سوالات المپیاد:متفرقه:آزمون های اینترنتی ۸۹ تا ۹۱:سوال ۶

Tooth

اخیراً تعدادی باستان‌شناس دندان‌های یک مومیایی بسیار قدیمی را پیدا کرده‌اند. دندان‌های مومیایی به دو قسمت بالایی و پایینی تقسیم شده است. هر کدام از دندان‌های مومیایی ارتفاعی به اندازه‌ی ‎$2 cm$‎ و طول ‎$1 cm$‎ دارند اما به دلیل گذشت زمان بعضی از دندان‌های مومیایی شکسته شده و ارتفاع آن‌ها برابر با ‎$1 cm$‎ شده است. باستان‌شناسان می‌خواهند دندان‌ها را در یک جعبه به ارتفاع ‎$3 cm$‎ قرار دهند و می‌خواهند بدانند که کم‌ترین طول جعبه برای گنجاندن قسمت بالایی و پایینی دندان‌ها چقدر است.‎

ورودی

در هر کدام از دو سطر ورودی یک رشته‎ از اعداد ‎$1$‎ و ‎$2$ آمده است که سطر اول نماینده قسمت بالایی دندان‌هاست و سطر دوم نماینده قسمت پایینی دندان‌هاست. طول هر ‎رشته‎ حد اکثر برابر با ‎$100$‎ است.‎

خروجی

در تنها سطر خروجی جواب مسئله را چاپ نمایید.

محدودیت‌ها

  • محدودیت زمان: ۲ ثانیه
  • محدودیت حافظه: ۲۵۶ مگابایت

ورودی و خروجی نمونه

ورودی نمونه خروجی نمونه
2112112112‎
‎2212112
10
12121212‎
21212121
8
2211221122‎
‎21212
15

‎‎ ‎‎


ابزار صفحه